NAŠE USLUGE

Na Vaš poziv izlazimo na teren, na osnovu Vaših želja i tehničkih mogućnosti predlažemo idejno rešenje.
Po usvajanju rešenja pristupamo realizaciji, izvodimo kompletne građevinske radove na izradi i postavljanju žardinjera, biološke radove-aranžiranje biljno dekorativnim materijalom i ispuna humusnim supstratom.
Nudimo i usluge održavanja u intenzitetu i obimu po dogovoru sa Vama, tokom vegetacionog perioda.